Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh ăn uống"

kinh doanh ăn uống | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh ăn uống.

Nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống có vi phạm thỏa thuận gây hạn

Nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực <strong>kinh</strong> <strong>doanh</strong>  dịch vụ <strong>ăn</strong> <strong>uống</strong> có vi phạm thỏa thuận gây hạn
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là hành vi thỏa thuận giữa các bên dưới mọi hình thức gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh. Vậy trong nhượng quyền thương mại, những thỏa thuận của bên nhượng quyền và bên nhận quyền có vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không?