Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh bãi đỗ xe"

kinh doanh bãi đỗ xe | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh bãi đỗ xe.

Thủ tục đăng kí kinh doanh ngành nghề có điều kiện ?

Thủ tục đăng kí kinh doanh ngành nghề có điều kiện ?
Thưa Luật sư! Hiện công ty của tôi theo giấy phép đăng ký kinh doanh là chuyên về thiết lập phần mềm và tư vấn hỗ trợ phần mềm. Nhưng công ty chúng tôi hiện nay muốn kinh doanh bãi trông giữ xe ô tô, nên mong luật sư giải đáp giúp tôi 3 vấn đề sau :