Luat Minh Khue

kinh doanh dịch vụ karaoke

kinh doanh dịch vụ karaoke - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kinh doanh dịch vụ karaoke

Kinh doanh dịch vụ Karaoke nộp thuế TTĐB như thế nào ?

Kinh doanh dịch vụ Karaoke nộp thuế TTĐB như thế nào ?
Công ty mình kinh doanh dịch vụ karaoke phải chịu thuế TTĐB 30%. Nhưng mình không biết thuế này chỉ đánh trên doanh thu từ dịch vụ hát hay cả dịch vụ ăn uống bán kèm như bia, rượu, thuốc lá. Nếu đánh trên cả tổng doanh thu thì nghiễm nhiên bia rượu, thuốc lá sẽ phải chịu 2 lần thuế TTĐB nhưng thực tế thì thuế TTĐB chỉ chịu 1 lần. Đối với dịch vụ này thì có được khấu trù thuế TTĐB hay k? Nếu được khấu trừ thì việc tính khấu trừ thuế TTĐB đầu vào ntn?