Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh đất đai"

kinh doanh đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh đất đai.

Đất đai - Nhà ở

<strong>Đất</strong> <strong>đai</strong> - Nhà ở
ở nhờ trên đất nhà tôi từ khoảng năm 1975 đến nay, gia đình tôi đã yêu cầu họ dọn đi nhiều lần nhưng

Luật đất đai năm 1993

Luật <strong>đất</strong> <strong>đai</strong> năm 1993
Luật Đất đai năm 1993 do quốc hội ban hành ngày 14/07/1993 (Văn bản đã hết hiệu lực - Chỉ có giá