Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh gia đình"

kinh doanh gia đình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh gia đình.

Hỏi về thủ tục đăng ký kinh doanh ?

Hỏi về thủ tục đăng ký kinh doanh ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Gia đình tôi có dự định mở hàng ăn. Dự định kinh doanh hộ gia đình. Sau khi nghiên cứu nghị định 43 tôi có nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại phòng tài chính của UBND huyện. Xin cám ơn.