Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh ngoài giờ"

kinh doanh ngoài giờ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh ngoài giờ.

Phòng khám chữa bệnh ngoài giờ thuộc hộ kinh doanh cá thể phải nộp thuế như thế nào ?

Phòng khám chữa bệnh ngoài giờ thuộc hộ kinh doanh cá thể phải nộp thuế như thế nào ?
Chào luật sư, Xin luật sư tư vấn giúp về nộp thuế đối với phòng khám chữa bệnh chuyên khoa ngoài giờ hành chính thuộc hộ kinh doanh cá thể như sau:1. Đối với phòng chuyên khoa khám chữa bệnh ngoài giờ thuộc hộ kinh doanh cá thể thì phải nộp những loại thuế gi ? 2. Nếu phải nộp thuế thì tôi phải nộp bao nhiêu theo quy định ? Xin chân thành cảm ơn.