Luat Minh Khue

kinh doanh ngư nghiệp

kinh doanh ngư nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kinh doanh ngư nghiệp

Thành lập hộ kinh doanh nghư nghiệp tại nhà ?

Thành lập hộ kinh doanh nghư nghiệp tại nhà ?
Thưa luật sư, Anh A muốn thực hiện việc kinh doanh tại nhà trong lĩnh vực ngư nghiệp mà không muốn thành lập doanh nghiệp. Trường hợp này anh thuê khoảng 15 người làm việc thì có hợp pháp không?