Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh ngư nghiệp"

kinh doanh ngư nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh ngư nghiệp.

Thành lập hộ kinh doanh nghư nghiệp tại nhà ?

Thành lập hộ kinh doanh nghư nghiệp tại nhà ?
Thưa luật sư, Anh A muốn thực hiện việc kinh doanh tại nhà trong lĩnh vực ngư nghiệp mà không muốn thành lập doanh nghiệp. Trường hợp này anh thuê khoảng 15 người làm việc thì có hợp pháp không?