Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Kinh Doanh Qua Mang"

Kinh Doanh Qua Mang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kinh Doanh Qua Mang.

Đã mang cái nghiệp kinh doanh

Đã <strong>mang</strong> cái nghiệp <strong>kinh</strong> <strong>doanh</strong>
Dù dự án văn phòng cho thuê AB Tower tại TP.HCM do ông đầu tư đang vào giai đoạn cuối khá bận rộn, nhưng lần nào tôi điện thoại cũng nghe ông trả lời: “Mình đang ở Phan Thiết”.

Mang thai hộ?

<strong>Mang</strong> thai hộ?
thiệp (TTON) vì không giữ thai được. Em có nhờ người thân mang thai hộ. Khi sinh con thì mọi thủ tục đều