Luat Minh Khue

kinh doanh tự do

kinh doanh tự do - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kinh doanh tự do

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân với ngành nghề tự do ?

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân với ngành nghề tự do ?
Luật Minh Khuê cho hỏi về Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp: anh làm việc tự do, nhận dự án xây dựng phần mềm từ nước ngoài. Việc thanh toán tiến hành qua chuyển khoản ngân hàng bằng USD. tính thuế thu nhập cá nhân cuả anh được xác định như thế nào ?