Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Kinh Doanh Tao Tieng"

Kinh Doanh Tao Tieng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kinh Doanh Tao Tieng.

Cach tinh gio lam viec di ca 12 tieng, thì tiền lương có cao hơn không ???

Cach tinh gio lam viec di ca 12 <strong>tieng</strong>, thì tiền lương có cao hơn không ???
Chào đội ngũ anh chị emxin tư vấn cho tôi về vấn đề cách tính giờ làm theo ca 12 tiếngcty tôi ký hđ vói chúng tôi 208 giớ /1 thángthế cho tôi hỏi một ca lam 12 tiếng đuoc tinh như thế nàokhi nào được tính tăng cahệ số tinh tăng ca như thế nào cho ngày và đêmxin chân thành cảm ơn.