Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh thủy sản"

kinh doanh thủy sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh thủy sản.

Tư vấn về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp thủy sản ?

Tư vấn về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp thủy sản ?
Kính chào quý luật sư công ty luật Minh Khuê, Mong quý luật sư tư vấn giúp tôi: Có 01 Doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên sản xuất, nuôi trồng tôm giống thành lập mới 10/10/2010 Tại huyện Tuy Phong Bình Thuận thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo khoản 3, điều 13, Luật số 14/ 2008/QH12 Hướng dẫn Ưu đãi về thuế suất.