Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh tự do"

kinh doanh tự do | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh tự do.

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân với ngành nghề tự do ?

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân với ngành nghề tự do ?
Luật Minh Khuê cho hỏi về Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp: anh làm việc tự do, nhận dự án xây dựng phần mềm từ nước ngoài. Việc thanh toán tiến hành qua chuyển khoản ngân hàng bằng USD. tính thuế thu nhập cá nhân cuả anh được xác định như thế nào ?