Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Kinh Doanh Xay Dung"

Kinh Doanh Xay Dung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kinh Doanh Xay Dung.

Tư vấn về thủ tục thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh ?

Tư vấn về thủ tục thay đổi nội <strong>dung</strong> giấy phép đăng ký <strong>kinh</strong> <strong>doanh</strong> ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Công ty tôi hiện là công ty trách nhiệm hữu hạn, hiện nay 1 thành viên cổ đông trong công ty muốn rút vốn và bán lại cho 1 thành viên khác trong hội đồng cổ đông và công ty cũng muốn tăng vốn điều lệ bằng cách 1 thành viên muốn góp thêm vốn. Vậy thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký như thế nào mong được quý luật sư tư vấn thêm ?