Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh nghiệm pháp điển"

kinh nghiệm pháp điển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh nghiệm pháp điển.

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Canada và những bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Canada và những bài học cho Việt Nam
Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới với lãnh thổ trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây. Hoạt động pháp điển hóa của quốc gia này diễn ra như thế nào? Việt Nam có thể học hỏi được gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Quy trình pháp điển hóa tại Cộng hòa Pháp

Quy trình pháp điển hóa tại Cộng hòa Pháp
Tương tự như quy trình xây dựng pháp luật thông thường, việc xây dựng một bộ luật ở Cộng hòa Pháp cũng phải trải qua các công đoạn nhất định. Vậy đó là những công đoạn nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Pháp điển hóa giai đoạn trước năm 1945 ở Việt Nam

Pháp điển hóa giai đoạn trước năm 1945 ở Việt Nam
Ở Việt Nam, việc hệ thống hóa, pháp điển hóa pháp luật đã được coi như một truyền thống lâu đời, tồn tại cùng với lịch sử phát triển của dân tộc. Vậy, việc pháp điển hóa dưới các triều đại phong kiến Việt Nam được tiến hành như thế nào, kết quả ra sao? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Pháp điển hóa là gì ? Quy định về pháp điển hóa

Pháp điển hóa là gì ? Quy định về pháp điển hóa
Pháp điển hóa là hình thức hệ thống hoá pháp luật trong đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật, các chế định luật, các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành luật theo trình tự nhất định, loại bỏ những mâu thuẫn chồng chéo, các quy định lỗi thời và bổ sung những quy định mới, từ đó, ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy phạm pháp luật cũ mà điển hình là các bộ luật - pháp điển.

Một số kinh nghiệm pháp điển hóa của Hoa Kỳ

Một số kinh nghiệm pháp điển hóa của Hoa Kỳ
Ý tưởng pháp điển hóa đã có từ rất sớm ở Mỹ. Căn cứ vào quá trình hình thành các Bộ tập hợp các đạo luật cho đến khi có các Bộ pháp điển, có thể thấy pháp điển hóa ở Mỹ có một quá trình lịch sử và nó hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Tất nhiên, cùng với ý chí, quyết tâm chính trị, Bộ pháp điển đã ngày càng được hoàn thiện và mau chóng trở thành công cụ quan trọng cho các nhà nghiên cứu, luật sư, công dân Mỹ.