Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh nghiệm pháp lý"

kinh nghiệm pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh nghiệm pháp lý.

Kinh nghiệm pháp lý: Hết thời hiệu, mất quyền khởi kiện

Kinh nghiệm pháp lý: Hết thời hiệu, mất quyền khởi kiện
Bà S. có bảy anh em. Cha họ qua đời năm 1990, mẹ qua đời năm 2000 không để lại di chúc. Tài sản chung cha mẹ họ để lại gồm gần 10.000 m2 đất do một người em quản lý hết. Bà S. kiện người em ra tòa để yêu cầu chia di sản thừa kế.