Luat Minh Khue

kinh tế hành vi

kinh tế hành vi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kinh tế hành vi

Thử nhìn từ luật và kinh tế học hành vi

Thử nhìn từ luật và kinh tế học hành vi
Người dân VN hầu như không có thói quen sử dụng pháp luật trong quan hệ với chính quyền và với nhau. Tại sao vậy? Lý thuyết về kinh tế học hành vi (behavioral economics) có thể giải đáp câu hỏi này. Cụ thể là lý thuyết về “có đi có lại” (reciprocity) trong hành vi kinh tế.