Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh tế hành vi"

kinh tế hành vi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh tế hành vi.

Thử nhìn từ luật và kinh tế học hành vi

Thử nhìn từ luật và kinh tế học hành vi
Người dân VN hầu như không có thói quen sử dụng pháp luật trong quan hệ với chính quyền và với nhau. Tại sao vậy? Lý thuyết về kinh tế học hành vi (behavioral economics) có thể giải đáp câu hỏi này. Cụ thể là lý thuyết về “có đi có lại” (reciprocity) trong hành vi kinh tế.