Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ký hợp đồng bán"

Ký hợp đồng bán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ký hợp đồng bán.

Ký hợp đồng bán là “mất” nhà

Ký hợp đồng bán là “mất” nhà
Ngày 23-6-2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Nội dung đề cập đến Nhà ở thương mại, Nhà ở xã hội, Nhà ở công vụ, Nhà chung cư, qui định về các trường hợp mua bán nhà ở , thế chấp nhà ở và đặc biệt là làm rõ thời điểm chuyển giao quyền sở hữu nhà trong giao dịch về bất động sản. Theo đó, khi đã ký hợp đồng mua bán nhà xem như đã “mất” nhà.