Luật sư tư vấn về chủ đề "kỷ luật cán bộ công chức"

kỷ luật cán bộ công chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kỷ luật cán bộ công chức.

Quy định mới về các hình thức kỷ luật lao động ?

Quy định mới về các hình thức kỷ luật lao động ?
Hình thức kỉ luật lao động là chế tài của trách nhiệm kỉ luật do pháp luật quy định để người sử dụng lao động áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỉ luật. Bài viết phân tích các hình thức kỷ luật lao động theo quy định luật lao động hiện nay:

Điều động công chức là gì ? Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Điều động công chức là gì ? Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Điều động công chức là điều chuyển công chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ, hoặc do nguyện vọng cá nhân. Bài viết phân tích việc điều động viên chức cũng như quy định về đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật cán bộ công chức theo quy định pháp luật hiện nay.

Công chức là gì ? Khái niệm công chức được hiểu như thế nào ?

Công chức là gì ? Khái niệm công chức được hiểu như thế nào ?
Công chức, viên chức, cán bộ nhà nước là những thuật ngữ pháp lý thường được sử dụng tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ nội hàm của khái niệm này và sực khác nhau giữa chúng. Luật Minh Khuê phân tích một số quy định pháp luật về công chức, viên chức, cán bộ như sau:

Biệt phái công chức là gì ? Quy định về sử dụng cán bộ, công chức

Biệt phái công chức là gì ? Quy định về sử dụng cán bộ, công chức
Biệt phái công chức là cử công chức thuộc quyền quản lí cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức đến làm việc có thời hạn ở cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ. Bài viết phân tích khái niệm biệt phái công chức và quy định sử dụng cán bộ công chức theo luật.

Bổ nhiệm công chức là gì ? Quy định về đánh giá cán bộ, công chức

Bổ nhiệm công chức là gì ? Quy định về đánh giá cán bộ, công chức
Bổ nhiệm công chức là việc người có thẩm quyền chỉ định một người để giao cho một chức vụ sau khi đã xét người đó có đủ điều kiện do pháp luật quy định theo đúng trình tự, thủ tục cần thiết. Bài viết phân tích về khái niệm bổ nhiệm và đánh giá cán bộ công chức theo luật.

Vấn đề xử lý kỷ luật khi công chức tự ý nghỉ việc ?

Vấn đề xử lý kỷ luật khi công chức tự ý nghỉ việc ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi muốn hỏi về vụ việc như sau :ông C là chuyên viên phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện D tỉnh H đã có hành vi vi phạm pháp luật, tự ý nghỉ việc 5 ngày trong 1 tháng, sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan để trục lợi. Hỏi: