Luật sư tư vấn về chủ đề "kỹ năng hỗ rợ khách hàng" - Trang 5

kỹ năng hỗ rợ khách hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kỹ năng hỗ rợ khách hàng.

Hàng tặng khách hàng thì hạch toán và kê khai thuế TNDN như thế nào ?

 <strong>Hàng</strong> tặng <strong>khách</strong> <strong>hàng</strong> thì hạch toán và kê khai thuế TNDN như thế nào ?
Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi muốn được tư vấn như sau: Khi in lịch tặng khách hàng thì hạch toán chi phí và khai thuế thế nào ạ? Khi tặng cho khách hàng mình có phải xuất hóa đơn phần lịch tặng đó không và hạch toán thế nào? Trường hợp in lịch vừa tặng khách hàng vừa phát cho CBCNV công ty thì sao? Mong luật sư tư vấn giúp !

Hàng rào kỹ thuật hay hàng rào hành chính

<strong>Hàng</strong> rào <strong>kỹ</strong> thuật hay <strong>hàng</strong> rào hành chính
“Hành chính”, cụm từ đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam theo một chiều hướng không lấy gì làm tự hào với suy nghĩ “hành là chính”. Trước đây, sự chồng chéo trong thủ tục hành chính đã làm nản lòng không ít nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

Tư vấn việc tiếp nhận khách hàng theo quy tắc đạo đức nghề luật sư?

Tư vấn việc tiếp nhận <strong>khách</strong> <strong>hàng</strong> theo quy tắc đạo đức nghề luật sư?
Thưa luật sư, Cháu là sinh viên trường Đại học luật, Cháu đang học bộ môn Pháp luật về Luật sư, mong chú có thể giúp con giải quyết tình huống này ạ: Cùng đến với VPLS A một thời điểm có 4 người, trong khi VPLS A chỉ có 2 Luật sư, trong đó: Người thứ 1 nhờ tư vấn về chính sách XH về người khuyết tật đối với mình.