Luật sư tư vấn về chủ đề "kỹ năng thương thảo"

kỹ năng thương thảo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kỹ năng thương thảo.

Phương pháp thuyết phục

Phương pháp thuyết phục
Trong đàm phán thương vụ, khi tiến hành thuyết phục đối phương, để đối phương thay đổi cách nghĩ ban đầu và tiếp nhận ý kiến của bạn thì nhất thiết bạn cần có kĩ xảo thuyết phục cho riêng mình.