Luật sư tư vấn về chủ đề "kỹ năng thuyết phục"

kỹ năng thuyết phục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kỹ năng thuyết phục.

Phương pháp thuyết phục quy định như thế nào?

Phương pháp thuyết phục quy định như thế nào?
Trong đàm phán thương vụ, khi tiến hành thuyết phục đối phương, để đối phương thay đổi cách nghĩ ban đầu và tiếp nhận ý kiến của bạn thì nhất thiết bạn cần có kĩ xảo thuyết phục cho riêng mình.