Luật sư tư vấn về chủ đề "Kỹ năng trình bày"

Kỹ năng trình bày | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kỹ năng trình bày.

Kỹ năng trình bày văn bản của luật sư

Kỹ năng trình bày văn bản của luật sư
Để thuận tiện cho quá trình viết các văn bản pháp lý, chúng tôi xin giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của lối viết pháp lý do các giáo sư, luật sư Hoa Kỳ biên soạn. Đây chỉ là tóm tắt những nguyên tắc cơ bản. Bạn muốn nghiên cứu sâu hơn có thể tìm cuốn sách với tiêu đề “Legal Writing”.