Luật sư tư vấn về chủ đề "ký phụ lục hợp đồng"

ký phụ lục hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ký phụ lục hợp đồng.

Phụ lục hợp đồng thuê đất theo pháp luật mới nhất ?

Phụ lục hợp đồng thuê đất theo pháp luật mới nhất ?
Tại khu công nghiệp sa đéc – tỉnh đồng tháp. Công ty chúng tôi đã ký hợp đồng thuê đất số: 11/hđ-tđ với sở tài nguyên và môi trường đồng tháp:- diện tích: 113.727m2 (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

Ký phụ lục hợp đồng thay đổi công việc và tiền lương ?

Ký phụ lục hợp đồng thay đổi công việc và tiền lương ?
Thưa luật sư: Em ký hợp đồng lao động chính thức với công ty từ ngày 01/06/2015 - 31/05/2016 với mức lương cơ bản là 8.500.000đ - Nhưng tới ngày 01/01/2016: Công ty có thuyên chuyển vị trí làm việc của em sang bộ phận khác, và ký lại phụ lục hợp đồng với mức lương cơ bản là: 5.200.000đ và có hiệu lực từ 01/01/2016, phụ lục này em đã ký rồi ạ.