Luật sư tư vấn về chủ đề "kỹ sư"

kỹ sư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kỹ sư.

Tư vấn thành lập hiệp hội kỹ sư cơ điện lạnh ?

Tư vấn thành lập hiệp hội kỹ sư cơ điện lạnh ?
Thưa luật sư, Em có vấn đề xin luật sư tư vấn giúp: Em có xem trên mạng và thấy bên anh có dịch vụ thành lập Hiệp hội, Em có 1 website : http://e1.com.vn. Hiện website có khoảng hơn 6000 anh em qua lại mỗi ngày. Thành viên đăng kí cũng khá đông. Em muốn thành lập 1 hội lấy tên là : Hội kĩ sư Cơ Điện Nhiệt Lạnh VN hoặc Hội kĩ sư Cơ Điện Nhiệt Lạnh E1.

Kỹ sư kinh tế xây dựng được nghỉ hưu trước tuổi khi nào?

Kỹ sư kinh tế xây dựng được nghỉ hưu trước tuổi khi nào?
Thưa Luật sư, tôi là nam giới, sinh ngày 18/9/1967 là kỹ sư kinh tế xây dựng làm ở ngành giao thông. Tính đến 30/4/2015 tôi chốt sổ bảo hiểm là 30 năm 7 tháng. Tôi phải chờ và muốn nghỉ hưu trước tuổi thì bao giờ tôi đủ điều kiện nghỉ hưởng lương hưu?