Luat Minh Khue

ký tắt

ký tắt - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ký tắt

Người ký nháy phải chịu trách nhiệm gì?

Người ký nháy phải chịu trách nhiệm gì?
Thưa luật sư, Tôi là trợ lý giám đốc, công việc của Giám đốc rất bận rộn nên tôi thường xuyên phải ký nháy (chữ ký nhỏ bên trên chữ ký của xếp). Tôi muốn hỏi những rủi ro pháp lý mà tôi có thể gặp phải khi thường xuyên phải ký những chữ ký này? (Phương Trinh, Đà Nẵng).