Luật sư tư vấn về chủ đề "kỹ thuật"

kỹ thuật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kỹ thuật.

Để được bổ nhiệm và ngạch kỹ thuật y cần đáp ứng điều kiện/tiêu chuẩn gì?

Để được bổ nhiệm và ngạch kỹ thuật y cần đáp ứng điều kiện/tiêu chuẩn gì?
Kỹ thuật Y học là một lĩnh vực đa ngành, những phát minh vật lý và những kỹ thuật tiên tiến nhất được ứng dụng vào việc tạo ra các phương pháp nghiên cứu và thiết bị phục vụ cho sức khỏe cũng như giúp hiểu biết sâu hơn về các tiến trình sinh học của con người, hỗ trợ tìm bệnh, điều trị kỹ thuật cao.

Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm

Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm
Yêu cầu về vị trí, mặt bằng tổng thể đối với cơ sở phòng, chống bệnh truyền nhiễm? Yêu cầu chung về thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm? Yêu cầu về thiết bị y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm?

Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Ngày 16 tháng 09 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2015.