Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kỹ thuật điện"

kỹ thuật điện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kỹ thuật điện.

Tư vấn về hợp đồng lao động ?

Tư vấn về hợp đồng lao động ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi xin có câu hỏi được giải đáp: Sau ba tháng thử việc, tới ngày 1 tháng 12 năm 2009 tôi được ký hợp đồng không xác định thời hạn với bên sử dụng lao động là văn phòng huyện ủy.