Luat Minh Khue

kỹ thuật làm luật

kỹ thuật làm luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kỹ thuật làm luật

Bàn về kỹ thuật làm luật

Bàn về kỹ thuật làm luật
Nhiều người chê luật nước ta phần nhiều là luật khung, chỉ gồm những định nghĩa và qui phạm chung, khó cho việc thi hành. Dựa vào cái khung chồng chềnh đó, vô số văn bản dưới luật được ban hành, từ tài liệu tập huấn.