Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kỹ thuật làm luật"

kỹ thuật làm luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kỹ thuật làm luật.

Bàn về kỹ thuật làm luật

Bàn về kỹ thuật làm luật
Nhiều người chê luật nước ta phần nhiều là luật khung, chỉ gồm những định nghĩa và qui phạm chung, khó cho việc thi hành. Dựa vào cái khung chồng chềnh đó, vô số văn bản dưới luật được ban hành, từ tài liệu tập huấn.