Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Làm Đơn Hay Không"

Làm Đơn Hay Không | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Làm Đơn Hay Không.

Làm đơn thưa cấp nào ?

<strong>Làm</strong> <strong>đơn</strong> thưa cấp nào ?
Xin luật sư tư vấn giùm. Cách đây 5 năm, vì cần vốn làm ăn kinh doanh, qua người quen giới thiệu