Luat Minh Khue

làm kinh tế

làm kinh tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về làm kinh tế

Tư vấn về việc vay vốn ngân hàng?

Tư vấn về việc vay vốn ngân hàng?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giúp đỡ: Nhà em đang vay vốn từ ngân hàng Sacombak, có thế chấp bìa đỏ đất làm lúa, bìa thì đứng chủ là mẹ em, và giờ mẹ em mới đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.