Luat Minh Khue

làm việc thời vụ

làm việc thời vụ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về làm việc thời vụ

Làm việc cho hai công ty đối thủ có vi phạm pháp luật ?

 Làm việc cho hai công ty đối thủ có vi phạm pháp luật ?
Kính thưa Luật sư Minh Khuê. Tôi có câu hỏi liên quan đến luật lao động nhờ luật sư tư vấn : Tôi đang ký hợp đồng lao động không thời hạn cho công ty A, thời gian gần đây công ty B (đối thủ cạnh tranh công ty A) có một số dự án mới do không đủ người thực hiện nên đã nhờ tôi hỗ trợ bằng việc ký kết hợp đồng thời vụ.