Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Lãi Cho Vay"

Lãi Cho Vay | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lãi Cho Vay.

Tội cho vay nặng lãi

Tội <strong>cho</strong> <strong>vay</strong> nặng <strong>lãi</strong>
Cùng với việc nhà nước thắt chặt tín dụng, kìm chế lạm phát ở mức tối đa - Hiện tượng cho vay nặng

Mức lãi suất cho vay ?

Mức <strong>lãi</strong> suất <strong>cho</strong> <strong>vay</strong> ?
suất tổng tôi phải trả 137 triệu đồng. Lãi suất ghi trong hợp đồng là 31.5%/năm. Như vậy bên cho vay