Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Lãi Suất Nợ"

Lãi Suất Nợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lãi Suất Nợ.

Thỏa thuận lãi suất vay nợ bằng miệng có đòi được không?

Thỏa thuận <strong>lãi</strong> <strong>suất</strong> vay <strong>nợ</strong> bằng miệng có đòi được không?
Kính chào các Quý luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê! Ngày 28 tháng 4 năm 2012 tôi có cho bà Nguyễn Thị Hồng Thanh mượn một số tiền là hai chỉ vàng (tương đương chín triệu Vietnamdong – theo tỉ giá vàng năm 2012), thời gian trả là ngày 28 tháng 5 năm 2012.

Tư vấn lãi suất đối với hành vi trả chậm trả nợ ?

Tư vấn <strong>lãi</strong> <strong>suất</strong> đối với hành vi trả chậm trả <strong>nợ</strong> ?
Xin chào Luật sư! Xin tư vấn giúp em Bên A cho bên B mượn số tiền là 250 triệu đồng. Bên A đã có quyết định thi hành án với số tiền trên, nhưng bên B kéo dài không trả. Bên B chỉ trả mỗi tháng 5 triệu đồng, kéo dài đến nay 2 năm, số tiền bên B trả được 100 triệu đồng. Và 6 tháng gần đây, bên B ngừng hẳn việc trả 5 triệu/1 tháng.

Cho vay lãi suất 2000đ/triệu/ngày có đòi được nợ không?

Cho vay <strong>lãi</strong> <strong>suất</strong>  2000đ/triệu/ngày có đòi được <strong>nợ</strong> không?
Kính gửi: Luật sư Minh Khuê, nhờ luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này. Vào tháng 7/2015 tôi có cho một anh bạn mượn số tiền là 900 triệu đồng, khi vay mượn có viết giấy vay tiền, nhưng lúc giao tiền tôi lại không có mặt mà thông qua em trai tôi. Anh bạn tôi nhận tiền và có ghi vào giấy vay là “mục đích vay cá nhân và đã nhận đủ số tiền” rồi ký tên và lăn tay vào đó.