Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lãi vay góp vốn"

lãi vay góp vốn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lãi vay góp vốn.

Giải đáp thắc mắc về thuế TNDN ?

Giải đáp thắc mắc về thuế TNDN ?
Thắc mắc về thuế TNDN Kính thưa quý công ty, Hiện nay công ty chúng tôi có vướng mắc về thuế TNDN, xin qúy công ty giải đáp hộ. Xin cho biết điểm khác nhau và giống nhau của điểm 2.16 thông tư 123/2012 của BTC áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN 2012 và 2013 và điểm 2.18 của thông tư 78/BTC/2014 áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN 2014 về lãi vay góp vốn LD. Xin giải thích điểm khác nhau của 2 điểm nói trên và cho Ví dụ cụ thể để dễ hiểu hơn vì hiện nay cơ quan Thuế hiểu khác và DN hiểu khác.