Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Lãi Xuất"

Lãi Xuất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lãi Xuất.

Tư vấn về thuế xuất toán lãi vay?

Tư vấn về thuế <strong>xuất</strong> toán <strong>lãi</strong> vay?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: - Năm 2010 doanh nghiệp tăng vốn đăng ký kinh doanh từ 1.200.000.000đ lên 3.000.000.000đ nhưng trong bút toán không thể hiện.

Xuất khẩu chứng khoán

<strong>Xuất</strong> khẩu chứng khoán
chuyện có ngày Việt Nam trở thành một trong những nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Hoặc cũng giống

Xuất hóa đơn !

<strong>Xuất</strong> hóa đơn !
bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi xuất hóa đơn thì lưu ý lập hoá đơn, tổ