Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Lí Lịch Đảng"

Lí Lịch Đảng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lí Lịch Đảng.

Xác minh lý lịch khi vào Đảng ?

Xác minh lý <strong>lịch</strong> khi vào <strong>Đảng</strong> ?
Thưa Luật sư! Xin trân trọng cảm ơn tư vấn của Luật sư về vấn đề của tôi, nội dung tư vấn của luật sư tại địa chỉ: https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/xac-minh-ly-lich-ket-nap-dang-.aspx

lịch Đảng viên được coi là không chấp hành đường lối chính sách Đảng ?

Lý <strong>lịch</strong> <strong>Đảng</strong> viên được coi là không chấp hành đường lối chính sách <strong>Đảng</strong> ?
Chào luật sư công ty luật Minh Khuê. Từ năm 2007 đến nay gia đình ( cha, mẹ) tôi có khiếu nại trong lĩnh vực đất đai ( Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khiếu nại về vấn đề đền bù chưa thỏa đáng) đến nay có quyết định cao nhất là quyết định của Phó chủ tịch UBND tỉnh là không công nhận đơn khiếu nại của gia đình tôi, nhưng tôi thấy vẫn chưa hợp lý nên tôi đang tiếp tục gửi đơn ra thanh tra chính phủ.