Luat Minh Khue

lúa chín

lúa chín - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lúa chín

Tội lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản xử lý như thế nào?

 Tội lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản xử lý như thế nào?
N.V.T là cán bộ phụ trách một trạm bơm nước ở nông trường Bắc Sơn huyện B, được Nông trường giao cho 3 sào ruộng để tập thể nhân viên trạm cấy lúa cải thiện, khi lúa chin, T thuê chị K là người ở xã gần đó thu hoạch cho tập thể trạm. Ở liền khu vực đó Nông trường còn có 4 sào lúa đã chín nhưng chưa gặt, T gọi bán luôn cho chị K 2 triệu đồng chị K đưa trước 1 triệu đồng,