Luat Minh Khue

lương đóng bảo hiểm xã hội

lương đóng bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lương đóng bảo hiểm xã hội

Mức lương 3 triệu/tháng thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được bao nhiêu ?

Mức lương 3 triệu/tháng thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được bao nhiêu ?
Thưa Luật sư, tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 01/2009, với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 3.000.000 đồng/tháng. Năm 2015, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 3.500.000 đồng/tháng. Cuối tháng 01/2015 tôi xin thôi việc. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi số tiền tôi được nhận trợ cấp thất nghiệp. Xin chân thành cảm ơn!