Luat Minh Khue

lương tính trợ cấp thôi việc

lương tính trợ cấp thôi việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lương tính trợ cấp thôi việc

Xác định trợ cấp thôi việc cho người lao động thế nào là đúng ?

Xác định trợ cấp thôi việc cho người lao động thế nào là đúng ?
Chào công ty luật Minh Khuê. Nhân viên A đã làm việc tại công ty em từ năm 2002 đến nay. Trong HĐLĐ có ghi rõ 2 khoản lương cụ thể: 1. Lương cơ bản: 2. Lương doanh thu: 1% trên doanh thu (doanh thu có phát sinh hàng tháng và được chuyển khoản qua ngân hàng vào ngày 15 hàng tháng). Em được biết nếu trước năm 2009 thì khoản trợ cấp thất nghiệp công ty phải trả theo mức bình quân 6 tháng liền kề.