Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Lương Thai Sản"

Lương Thai Sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lương Thai Sản.

Có được phép giữ tiền thai sản và tiền lương của lao động nữ đang trong chế độ thai sản ?

Có được phép giữ tiền <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> và tiền <strong>lương</strong> của lao động nữ đang trong chế độ <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> ?
Kính chào luật sư! tôi có một vấn đề mong được sư tư vấn của luật sư: Năm 2009 Hợp Tác xã được thành lập tôi vừa là thành viên hợp tác xã vừa được hợp tác xã nhận vào làm kế toán trưởng (Vì là hợp tác xã tạo việc làm) trong quá trình làm việc trong nhiệm kì đầu mới thành lập có những sai sót đối với ban quản trị HTX dẫn đến khiếu kiện nhưng đã được các cấp các ngành thanh tra kiểm tra nhưng không có dấu hiệu phạm pháp.