Luat Minh Khue

lương thai sản

lương thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lương thai sản

Tư vấn về Bảo hiểm thai sản ?

Tư vấn về Bảo hiểm thai sản ?
Xin chào Luật sư! Em đỗ biên chế chính thức vào ngày 1/10/2014 và được đóng bảo hiểm luôn từ ngày đó. Sau khi đỗ biên chế em phải tập sự 6 tháng và được hưởng 85% lương.