Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Lựa Chọn Nhà Thầu"

Lựa Chọn Nhà Thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lựa Chọn Nhà Thầu.

Hiệu lực của hồ sơ dự thầu?

Hiệu lực của hồ sơ dự <strong>thầu</strong>?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê. Xin hỏi đơn dự thầu ghi thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 100 ngày nhỏ hơn thời gian quy định của hồ sơ mời thầu là 120 ngày. Chủ đầu tư có thể đề nghị đơn vị tham gia dự thầu gia hạn thêm để có hiệu lực được không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tư vấn về hợp đồng tham gia dự thầu ?

Tư vấn về hợp đồng tham gia dự <strong>thầu</strong> ?
Thưa luật sư! Để tham gia dự thầu, chúng tôi có ý định thành lập liên danh. Trong Hồ sơ mời thầu yêu cầu về kinh nghiệm xây dựng chuyên ngành: "Tham gia như nhà thầu chính, thành viên liên danh, hoặc nhà thầu phụ, ít nhất 02 hợp đồng trong 5 năm gần nhất, mỗi hợp đồng có giá trị ít nhất là 20 tỷ đồng. Yêu cầu đối với mỗi thành viên: Phải đáp ứng tối thiểu 25% yêu cầu. Công ty chúng tôi chỉ có duy nhất một hợp đồng tương tự với giá trị là 30 tỷ. Tỷ lệ phần trăm công việc trong hợp đồng liên danh dự kiến của Công ty chúng tôi là 30%." Vậy xin hỏi, về hợp đồng tương tự chúng tôi có đáp ứng được yêu cầu không? Xin cảm ơn Luật sư!