Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lấn đường"

lấn đường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lấn đường.

Trong luật giao thông có lỗi "lấn tuyến" không ?

Trong luật giao thông có lỗi "lấn tuyến" không ?
Xin chào văn phòng luật sư! Tôi có một số thắc mắc về luật an toàn giao thông, vì đi đường nhiều và thường gặp cảnh sát giao thông trên những đoạn đường đó nhưng tôi không rõ đi như thế nào để không vi phạm.