Luat Minh Khue

lấn đường

lấn đường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lấn đường

Trong luật giao thông có lỗi "lấn tuyến" không ?

Trong luật giao thông có lỗi "lấn tuyến" không ?
Xin chào văn phòng luật sư! Tôi có một số thắc mắc về luật an toàn giao thông, vì đi đường nhiều và thường gặp cảnh sát giao thông trên những đoạn đường đó nhưng tôi không rõ đi như thế nào để không vi phạm.