Luat Minh Khue

lập hồ sơ giả

lập hồ sơ giả - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lập hồ sơ giả

Giải quyết chế độ thai sản trường hợp mượn hồ sơ để đi xin việc ?

Giải quyết chế độ thai sản trường hợp mượn hồ sơ để đi xin việc ?
Chào Luật sư! Em muốn hỏi, hiện tại em đang làm việc ở 1 công ty bằng hồ sơ giả, là hồ sơ của chị gái em và cả hai chị em đều đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp ở công ty khác nhau nhưng cùng tên và cùng số chứng minh nhân dân. Vậy em có vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội không,và nếu có thì sẻ bị xử lý như thế nào. Cả hai chị em mỗi người đều hưởng chế độ thai sản 1 lần rồi.