Luat Minh Khue

lập tài khoản chưa có sự đồng ý

lập tài khoản chưa có sự đồng ý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lập tài khoản chưa có sự đồng ý

Lập tài khoản Ngân hàng khi chưa có sự đồng ý của cá nhân ?

Lập tài khoản Ngân hàng khi chưa có sự đồng ý của cá nhân ?
Thưa luật sư, Em có 1 vấn đề cần luật sư tư vấn giúp. Trước kia anh của em là giám đốc 1 công ty, hiện giờ đã không còn làm ở đó nữa, đã bàn giao hết giấy tờ và có văn bản miễn nhiệm của doanh nghiệp rồi. Tuy nhiên công ty đó lại mở một tài khoản ngân hàng vẫn đứng tên anh của em mà không phải tên giám đốc mới.