Luật sư tư vấn về chủ đề "Lộ Giới Đô Thị"

Lộ Giới Đô Thị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lộ Giới Đô Thị.

Thế nào là đất đô thị ?

Thế nào là đất <strong>đô</strong> <strong>thị</strong> ?
thu thuế thì nhà em thuộc diện đất ở đô thị đường loại 2 hẻm loại 3 số tiền đóng thuế là 345.000vnd/năm.