Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Lời Kể Của Luật Sư"

Lời Kể Của Luật Sư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lời Kể Của Luật Sư.

Nhu cầu luật

Nhu cầu <strong>luật</strong> <strong>sư</strong>
Luật không chỉ là một chuyên viên luật, mà còn phải là một partner (đối tác) của thân chủ trong

Luật riêng

<strong>Luật</strong> <strong>sư</strong> riêng
hệ lụy sâu rộng đến rất nhiều lĩnh vực … Tác động của khủng hoảng kinh tế lên thị trường dịch vụ pháp

Nỗi niềm luật

Nỗi niềm <strong>luật</strong> <strong>sư</strong>
một trong những kiến nghị được đưa ra tại hội thảo khoa học “Hoạt động của luật trong quá trình

Kỹ năng đàm phán của luật

Kỹ năng đàm phán <strong>của</strong> <strong>luật</strong> <strong>sư</strong>
Đàm phán là việc hai hay nhiều bên thảo luận và thương lượng với nhau nhằm đạt tới một sự thỏa thuận về một vấn đề nào đó, điều mà sau đó có thể trở thành hiện thực hoặc thậm chí không trở thành hiện thực được (không đạt được thỏa thuận và đàm phán thất bại).