Luat Minh Khue

lời kể của luật sư

lời kể của luật sư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lời kể của luật sư

Nhu cầu luật

Nhu cầu <strong>luật</strong> <strong>sư</strong>
Luật không chỉ là một chuyên viên luật, mà còn phải là một partner (đối tác) của thân chủ trong

Luật riêng

<strong>Luật</strong> <strong>sư</strong> riêng
hệ lụy sâu rộng đến rất nhiều lĩnh vực … Tác động của khủng hoảng kinh tế lên thị trường dịch vụ pháp

Nỗi niềm luật

Nỗi niềm <strong>luật</strong> <strong>sư</strong>
một trong những kiến nghị được đưa ra tại hội thảo khoa học “Hoạt động của luật trong quá trình

Kỹ năng đàm phán của luật

Kỹ năng đàm phán <strong>của</strong> <strong>luật</strong> <strong>sư</strong>
Đàm phán là việc hai hay nhiều bên thảo luận và thương lượng với nhau nhằm đạt tới một sự thỏa thuận về một vấn đề nào đó, điều mà sau đó có thể trở thành hiện thực hoặc thậm chí không trở thành hiện thực được (không đạt được thỏa thuận và đàm phán thất bại).

Nghề luật ở Mỹ

Nghề <strong>luật</strong> <strong>sư</strong> ở Mỹ
Cũng giống như ở nhiều nước trên thế giới, nghề luật ở Mỹ bao gồm nghề luật , chuyên gia pháp lý

Luật Lê Minh Trường

<strong>Luật</strong> <strong>sư</strong> Lê Minh Trường
Ông Lê Minh Trường là Giám đốc/Luật điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Công