Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "L C"

L C | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề L C.

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (C-D)

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (<strong>C</strong>-D)
Nhiều thuật ngữ dưới đây dựa trên tài liệu chuẩn nội bộ và danh mục các định nghĩa của tờ Wall Street Journal. Các định nghĩa khác được chọn từ cuốn Hướng dẫn viết tin kinh tế Columbia Knight-Bagehot, do Pamela Hollie Kluge biên soạn.

Tập đoàn 1C của Liên Bang Nga

Tập đoàn 1<strong>C</strong> của Liên Bang Nga
1С là một công ty của Nga, chuyên phân phối, hỗ trợ và phát triển các chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp và gia đình. Công ty được thành lập năm 1991 tại Liên bang Nga, đội ngũ nhân viên: 1000 người. Người sáng lập và là giám đốc công ty Nuraliev, Boris G.

Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh (Mẫu C02-TS)

Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh  (Mẫu <strong>C</strong>02-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu phiếu giao nhân hồ sơ (Mẫu C09-TS)

Mẫu phiếu giao nhân hồ sơ (Mẫu <strong>C</strong>09-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệuMẫu phiếu giao nhân hồ sơ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Thông tư 04/1999/TT-BCA/C13

Thông tư 04/1999/TT-BCA/<strong>C</strong>13
Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/ NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.