Luật sư tư vấn về chủ đề "Labor Convention"

Labor Convention | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Labor Convention.

Decision No. 1221/QD-TTg

Decision No. 1221/QD-TTg
Decision No. 1221/QD-TTg dated July 25, 2013 of the Prime Minister approving the implementation plan on 2006 Maritime Labor Convention: