Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lãi phạt trả chậm"

lãi phạt trả chậm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lãi phạt trả chậm.

Phạt chậm thanh toán theo hợp đồng ? Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Phạt chậm thanh toán theo hợp đồng ? Dịch vụ soạn thảo hợp đồng
Trong quá trình kinh doanh thương mại việc bị "phạt hợp đồng" theo các nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng được xem như là một trong những rủi ro pháp lý. Vì vậy, rất cần được các luật sư rà soát hợp đồng để đánh giá, xem xét kỹ nhằm loại trừ rùi ro pháp lý có thể xảy ra: