Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lãi phạt trả chậm"

lãi phạt trả chậm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lãi phạt trả chậm.

Phạt chậm thanh toán theo hợp đồng ?

Phạt chậm thanh toán theo hợp đồng ?
Xin hỏi luật sư: Công ty e (bên bán) và khách hàng (bên mua) có ký hợp đồng nguyên tắc, trong hợp đồng có ghi khoản thanh toán,công nợ một tháng (nêu thanh toán muộn sẽ tính phạt 1% tổng đơn hàng trên một ngày) tính từ đơn giao hàng cuối (giao hàng đủ đơn hàng).