Luật sư tư vấn về chủ đề "lãi trả sau"

lãi trả sau | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lãi trả sau.

Tiền lãi trả sau (DEFERRED INTEREST) là gì ?

Tiền lãi trả sau (DEFERRED INTEREST) là gì ?
Tiền lãi thanh toán trái phiếu vào thời điểm sau này, khi đáo hạn trong trường hợp trái phiếu không cuống lãi. Thanh toán tiền lãi tích lũy trong suốt thời kỳ lưu giữ nhưng không có tiền lãi, được thực sự thanh toán vào ngày thu hồi.